Orde do 31 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e procédese á súa convocatoria para o ano 2020 (Conselleria de Economía, Emprego, e Industria).

« Volta