Resolución do 8 de febreiro de 2021 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 2 de decembro de 2020 ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados nas unidades asistenciais con especialización en drogodependencias da Comunidade Autónoma de Galicia. (Conselleria de Sanidade)

« Voltar