cabeceira xenero e condutas adictivas

Na Asociación Érguete temos un firme compromiso coa igualdade e por iso contamos cun Plan de Igualdade 208/2021 e unha Comisión de Xénero e Intervención Social para a incorporación da perspectiva de xénero nos nosos programas, proxectos e actividades. Como parte do noso traballo, e coa subvención do Concello de Vigo, compartimos nesta páxina material de apoio e formación sobre xénero e adiccións para que sempre poida estar a vosa disposición. Xuntos e xuntas debemos facer unha sociedade en igualdade.

 

RECURSOS PROPIOS

xenero drogas e consumo diferencial               guia para a incorporacion da perspectiva de xénero na intervención social               guia para a linguaxe inclusiva

 

RECURSOS EXTERNOS

violencia de genero y adiccion a drogas en centros de dia               perspectiva de genero aplicada a las drogodependencias               incorporacion de la perspectiva de genero en la planificacion sobre drogodependencias

tratamiento del abuso de sustancias y atención para la mujer               mujer y drogodependencias               buenas practicas en drogas y genero

mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas               brecha de genero en la insercion laboral de las mujeres adictas en tratamiento                imagen social de las personas con consumo problematico de drogas desde la perspectiva de genero

el enfoque de genero en la intervención social              los procesos de inclusion social desde la perspectiva de genero               genero y adicciones

hombres mujeres y drogodependencias               estudio de las campañas de prevencion de drogas desde la perspectiva de genero

 

 Este contido é posible polo apoio e subvención do Concello de Vigo

logo concello de vigo ox6xywkjr6rlsx9ae22d49m8i6fmj3x6jalu4ufr2e