Resolución do 31 de decembro de 2020 pola que se publica a Resolución do 30 de decembro de 2020 respecto das axudas destinadas a realizar programas de interese xeral para fns de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas. (Conselleria de Política Social)

« Voltar